Światowy Dzień Rzucania Palenia

Społeczność naszej szkoły, we współpracy ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 1, uczciła obchody Dnia Rzucania Palenia biorąc udział w przemarszu ulicami miasta. Uczestnicy happeningu rozdawali przechodniom ulotki, głosili stosowne hasła i prezentowali przygotowane wcześniej transparenty.

Dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 za włączenie się w akcję oraz Funkcjonariuszom Policji z Płotów za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.