Technik żywienia i usług gastronomicznych

POSTAW NA ZAWÓDTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Czym zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych?
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kształcenie zawodowe oparte jest na nauczaniu dwóch modułów:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw;
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych;
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta;
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu;
 • biegle posługiwać się językami obcymi (angielskim, niemieckim);
 • współpracować w zespole.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów;
 • organizować produkcję gastronomiczną;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. „outsaid catering” (imprezy wyjazdowe);
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe.

Gdzie technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony?

 •  w hotelach,
 • w pensjonatach,
 • ośrodkach wczasowych,
 • na promach pasażerskich,
 • pływających hotelach,
 • restauracjach,
 • barach,
 • kawiarniach
 • firmach cateringowych
 • oraz prowadzić własną działalność gastronomiczną.  

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie gastronomiczne oraz nowoczesny bar. Nauka w tym kierunku pozwoli uzyskać kwalifikacje do pracy w obiektach gastronomicznych.


Chcesz nauczyć się gotować? 

Może gotowanie to twoja pasja?

Zdobędziesz zawód, który da ci pracę!

Przekształć zdolności na umiejętności!