Czym jest patriotyzm?

Dzień odzyskania niepodległości świętujemy z przerwami od 1937 roku. Jest to data symboliczna, bowiem nie sposób jednoznacznie określić, kiedy Polska ponownie stała się suwerenna.

W 1918 roku 11 listopada był jednym z wielu ważnych dni dla kształtowania się państwa polskiego. Jednak to właśnie wtedy zakończyła się I wojna światowa, a w Warszawie przekazano dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu.

Rocznica odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości Zespołu Szkół w Płotach.

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Podsumowaniem uroczystej akademii było wystąpienie pana dyrektora, który podziękował młodzieży za przedstawienie pięknej lekcji historii i patriotyzmu.