Turniej piłki nożnej „Witos Cup”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych wraz
z nauczycielami na Dzień Otwarty i turniej piłki nożnej „Witos Cup”, które odbędą się dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Program Dnia Otwartego:

9:00 rozpoczęcie i przywitanie gości

9:15 – 12:00 zwiedzanie klasopracowni i zajęcia praktyczne w pracowni technologii gastronomicznej, informatycznej i hotelarskiej

Program „Witos Cup”:

09:00 rozpoczęcie zawodów na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym

12:00 – 13:00 grill integracyjny

Zapisy przyjmujemy do 19 kwietnia 2024 roku. Przewidziane atrakcyjne nagrody.