Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcąceklasa o profilu ogólnym

Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia.

Przygotujemy Cię do matury i dalszego kształcenia. Umożliwimy Ci zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

Przygotujemy Cię doskonale do podjęcia studiów.