Rekrutacja

UWAGA!
W tym roku wszystkie szkoły Powiatu Gryfickiego prowadzą nabór elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości pomożemy zalogować się do serwisu i wydrukować podanie w siedzibie szkoły. Zapraszamy!


Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy nabór do klas ponadpodstawowych

TECHNIKUM ZAWODOWEGO kształcące w zawodach:

Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

W technikum nauczysz się jak praktycznie wykonywać zawód, przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, napisać biznes plan, wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, organizować swoją pracę w podległym zespole. Nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Klasa o profilu ogólnym. Rozszerzone przedmioty: język angielski i geografia

SZKOŁY BRANŻOWEJ  I-STOPNIA

Klasa wielozawodowa skupia uczniów kształcących się w różnych zawodach, a naukę przedmiotów zawodowych odbywa corocznie na turnusach teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Centrach Kształcenia Zawodowego.


POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY

 • Podnoszenie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji przez uczniów:
  • Kurs kelnerski 
  • Kurs barmański 
  • Kurs baristy
  • Szkolenie animatora czasu wolnego
  • Kurs dekorowania potraw
  • Kurs wizażu
  • Kurs stylizacji paznokci
  • Kurs uprawnienia elektryczne SEP
 • Staże zawodowe dla uczniów
 • Stypendia dla najlepszych uczniów
 • Zajęcia dla uczniów prowadzone w szkołach wyższych, wyjazdy zawodoznawcze