Technik hotelarstwa

POSTAW NA KIERUNEK – TECHNIK HOTELARSTWA

Będziesz mógł pracować w obiektach hotelarskich  (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska),  ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, promach itp.  Przygotujemy Cię  do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu usług hotelarskich.

Technik hotelarstwa komunikuje się z klientem, udziela informacji na temat oferowanych usług, doradza w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty. Szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługuje klienta w obiektach noclegowych. Organizuje i obsługuje kongresy, konferencje, zjazdy oraz imprezy okolicznościowe. Organizuje usługi turystyczne, rekreacyjne i kulturalne. Planuje wyposażenie wnętrz różnych rodzajów obiektów bazy noclegowej. Prowadzi korespondencję i obsługuje sprzęt biurowy.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji.

Nasze Technikum oferuje:

 • możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa,
 • praktyki w hotelach w kraju i za granicą,
 • wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną, 
 • przygotowanie ogólnokształcące,
 • zakończenie nauki egzaminem maturalnym.

Gdzie może być zatrudniony?

 • hotele;
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe;
 • firmy cateringowe;
 • biura podróży;
 • agencje turystyczne;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • domy wczasowe;
 • pensjonaty;
 • zajazdy;
 • motele

Interesujesz się turystyką, podróżami?

Zostań hotelarzem!

Duże możliwości na rynku pracy!

Przekształć zdolności na umiejętności!