Postaw na swój rozwój zawodowy

Powiat Gryficki realizuje projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy, poprzez wzrost poziomu kompetencji/kwalifikacji 108 uczniów, realizację staży zawodowych, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz tworzenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowego warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni szkolnych.

Projekt realizowany w:

 • Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach
 • Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

Podnoszenie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji przez uczniów:

 • Kurs kelnerski
 • Kurs barmański
 • Kurs baristy
 • Kurs cuppingu herbaty
 • Szkolenie animatora czasu wolnego
 • Kurs dekorowanie potraw
 • Kurs dekorowania stołów i sal
 • Kurs wizażu
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs rachunkowości
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Kurs uprawnienia elektryczne SEP 1 kV

Staże zawodowe dla uczniów

Stypendia dla najlepszych uczniów

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, utworzenie dwóch punktów informacji i kariery

Zajęcia dla uczniów prowadzone w szkołach wyższych, wyjazdy zawodoznawcze

Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli

Wyposażenie pracowni szkolnych (3 pracownie komunikacji w języku obcym, pracownia obsługi turystycznej)

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu 1.811.326,80 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1.630.193,80 zł.

Realizator Projektu Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 416

tel. 91 384 64 50 w. 429

Projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy”
nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K040/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6

Do pobrania:

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

– Formularz zgłoszeniowy

– Deklaracja uczestnictwa

– Oświadczenie uczestnika