W Zespole Szkół w Płotach trwają egzaminy zawodowe

Na zdjęciach widzimy dwa egzaminy zawodowe:

  • egzamin pisemny (komputerowy) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z klasyfikacji HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań;
  • egzamin praktyczny w zawodzie technik informatyk z klasyfikacji INF.02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Na wyniki egzaminów praktycznych trzeba poczekać do końca sierpnia. Wyniki egzaminów elektronicznych uczniowie poznają już po ich zakończeniu. Jak do tej pory wyniki egzaminów są bardzo dobre.

Gratulujmy wszystkim, którzy zdali i życzymy powodzenia tym, którzy czekają na wyniki lub będą zdawać kolejne egzaminy.