Dzień Nauczyciela w Witosie połączony z „otrzęsinami” klas pierwszych.

W naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej obchodziliśmy 13 października. Klasa 4TH wspólnie z wychowawcą, panią Zofią Kopińską-Manowiec, przygotowała część oficjalną i artystyczną.

Apel rozpoczął się od przemówienia Pana Dyrektor Wiesława Buchwała, który mówiła  o trudnej, ale jakże potrzebnej pracy nauczyciela. Również przewodnicząca Rady Rodziców skierowała życzenia dla nauczycieli wręczając na ręce Pana Dyrektora bukiet kwiatów.

Na koniec przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Krzysztof Lachowicz podziękował wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości.

Ostatnim punktem apelu było ślubowanie klas pierwszych. a dopełnieniem tej uroczystości były tradycyjne OTRZĘSINY – impreza nie tak oficjalna i poważna jak Ślubowanie, ale niezmiernie ważna. Dopiero po niej pierwszoklasiści mogą czuć się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. W otrzęsinach brały też udział klasy drugie, które ze względu na pandemię nie miały otrzęsin w zeszłym roku.  

Otrzęsiny okazały się prawdziwym hitem. Wspaniała zabawa nie przeszkadzała w konkurowaniu między klasami.