Zajęcia praktyczne w Technikum Zawodowym w Płotach

Uczniowie Technikum Zawodowego w Płotach w małych grupkach z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego uczestniczą w praktycznych zajęciach zawodowych. Nauczanie praktycznej nauki zawodu jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe w czasie nauki zdalnej.

Jedyny pozytywny aspekt całego nauczania zdalnego – nigdy wcześniej uczniowie z taka ochotą nie wracali do szkoły.

Na zdjęciach uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego.