Kurs barmański

Powiat  Gryficki realizuje  projekt „Postaw  na  swój  rozwój  zawodowy” w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie  zawodowe  oraz  uczniów  uczestniczących  w  kształceniu  zawodowym  i  osób  dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem  realizacji  projektu  jest  podniesienie  jakości  kształcenia  zawodowego  dopasowanego  do  potrzeb  rynku  pracy, poprzez  wzrost  poziomu  kompetencji/kwalifikacji  108 uczniów,  realizację  staży  zawodowych,  kształcenie  właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz tworzenia  w  szkołach  prowadzących  kształcenie  zawodowego  warunków  odzwierciedlających  naturalne  warunki  pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni szkolnych.

W ramach projektu na początku lutego 2021 r. w Zespole Szkół w Płotach odbył się kurs barmański.

Zobaczcie jakie cuda robiły nasze uczennice.