Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pierwszego września uczniowie Zespołu Szkół w Płotach rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/22. Wracamy do nauki stacjonarnej należy jednak pamiętać, że rozpoczynamy pracę i naukę w warunkach pandemii. Całą społeczność naszej szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie placówki. Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym.

Życzymy wszystkim powodzenia i szczególnie serdecznie witamy wśród społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych.