Rekrutacja 2021

UWAGA! W tym roku wszystkie szkoły Powiatu Gryfickiego prowadzą nabór elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości pomożemy zalogować się do serwisu i wydrukować podanie w siedzibie szkoły. Zapraszamy!

Prowadzimy nabór do klas ponadpodstawowych:

TECHNIKUM ZAWODOWEGO kształcącego w zawodach:

Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

W technikum nauczysz się jak praktycznie wykonywać zawód, przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, napisać biznes plan, wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, organizować swoją pracę w podległym zespole. Nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • profil ogólny

Liceum ogólnokształcące daje ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia. Umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Zadaniem liceum jest także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Nauka w liceum trwa 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej.

SZKOŁA BRANŻOWA I-stopnia

 • klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.
To rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów usługowych typu: fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz, stolarz, mechanik samochodowy, sprzedawca, kucharz, cukiernik, zdun, i inne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpisali umowę o pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.


POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY

 • Podnoszenie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji przez uczniów:
  • Kurs kelnerski 
  • Kurs barmański 
  • Kurs baristy
  • Szkolenie animatora czasu wolnego
  • Kurs dekorowania potraw
  • Kurs wizażu
  • Kurs stylizacji paznokci
  • Kurs uprawnienia elektryczne SEP
 • Staże zawodowe dla uczniów
 • Stypendia dla najlepszych uczniów
 • Zajęcia dla uczniów prowadzone w szkołach wyższych, wyjazdy zawodoznawcze