Próbne matury w czasie pandemii

Próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbyły się na początku marca 2021 r.
Uczniowie w Zespole Szkół w Płotach pisali egzaminy w szkole, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Uczniowie przystąpili do egzaminów próbnych z języka polskiego, matematyki i języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego). To są te główne przedmioty obowiązkowe.