Poszukiwacze smaków

Dzisiaj Weronika i Magda mogły, po długim oczekiwaniu, odebrać swoje wyróżnienia i nagrody, które otrzymały w konkursie „Poszukiwacze smaków”

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:

– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,

– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,

–  kultywowania tożsamości regionalnej,

–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych.