NARODOWE CZYTANIE 2020

Narodowe Czytanie – „polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012”.

Akcja została zainicjowana przez Prezydenta RP wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Nasz szkoła aktywnie włączyła się w tym roku w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, która została przeprowadzona w szkolnej bibliotece w dniu 4 września 2020 r. Mimo trudnej dla tak młodego czytelnika lektury, nasi uczniowie prezentowali wzorową postawę i pięknie przygotowali się do czytania jej fragmentów.

Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród młodzieży i uwrażliwiania na piękno języka polskiego oraz doskonałą promocją wybitnych dzieł polskiej literatury.
Wszystkim, którzy zdecydowali się odczytać fragmenty utworu Juliusza Słowackiego, serdecznie gratulujemy!