Wolne miejsca do klas pierwszych

Mamy jeszcze wolne miejsca do klas pierwszych technikum, liceum ogólnokształcącego oraz w szkole branżowej. Więcej informacji w sekretariacie szkoły pod
nr telefonu 913851441