Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w klasach maturalnych

Wczoraj w „szkole na górce” odbyło się pożegnanie klas czwartych Techniku Zawodowego.

W tym roku naukę skończyły trzy klasy rocznika 2019-2023:

  • klasa czwarta w zawodzie technik informatyk
  • klasa czwarta w zawodzie technik hotelarstwa
  • klasa czwarta w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Były przemówienia, podziękowania, nagrody i wyróżnienia. Były również łzy radości i smutku ale przed wszystkim wiele HUMORU. Żegnamy naszych absolwentów, życzymy im powodzenia na maturze i w przyszłym życiu. Będziemy o was pamiętać i często was wspominać.