Obchody 75-lecia szkoły – to już wspomnienie

W zeszłą sobotę 24 września 2022 r. w „Szkole na Górce” odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia istnienia szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście, wśród nich przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele władz oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, a także byli nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Wydarzenie, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, miało niezwykły charakter. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Płotach. Po mszy uczestnicy Jubileuszu udali się w uroczystym pochodzie do gmachu szkoły.  Przemarsz miał bardzo uroczysty charakter, otwierał go Poczet Sztandarowy Szkoły. Marszowi towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach pokaz Mażoretek.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Tam, po krótkim przemówieniu pana Dyrektora, zabrali głos inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości nie zabrakło wzajemnych życzeń, podziękowań i gratulacji.

Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas na zwiedzanie szkoły, spotkania w klasach i oglądanie starych kronik szkolnych. Około godziny 14:30 odbyło się spotkanie biesiadne dla absolwentów przy Nowym Zamku . Jubileusz zakończył się balem absolwentów.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie zaproszonym gościom za udział w uroczystościach jubileuszowych szkoły oraz nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za przygotowane obchodów.