My już wiemy, czym jest własność intelektualna.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zaprosiła młodzież klas pierwszych na specjalne spotkanie, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz zapoznanie uczniów z problematyką praw autorskich i ochrony własności intelektualnej.


23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku z inicjatywy Hiszpanii, w której Dzień Książki jest oficjalnym świętem już od 1930 roku! Celem obchodów jest promowanie książki i literatury oraz ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.


Współczesna książka może mieć różną postać: tradycyjną papierową lub elektroniczną. Te ostatnie są również chronione prawami autorskimi. Dlatego poruszając się w przestrzeni wirtualnej należy pamiętać, że plagiatem jest kopiowanie tekstu bez zgody autora, wykorzystanie fragmentów cudzych tekstów bez podania autorstwa lub zamieszczanie cytatów z dzieł przekraczających określoną długość.

Link do ustawy o prawach autorskich