Święto Patrona Szkoły

W tym dniu przeprowadzony został  konkurs wiedzy o premierze naszej wolności i historii ruchu ludowego w Polsce o Wincentym Witosie
pt. „Witos – Patron mojej szkoły”.

Z racji sytuacji pandemicznej  konkurs odbył się online.

Motto przewodnie konkursu:

„Kierujcie się teraz i zawsze dobrem Polski”

                                                 Wincenty Witos

Konkurs odbył się z okazji 148 rocznicy urodzin Wincentego Witosa i skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Polegał on na tym, że należało odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i działalności politycznej Wincentego Witosa.

Celem konkursu było: promowanie wiedzy o historii Polski (w szczególności historii Ruchu Ludowego i historycznej sylwetki Wincentego Witosa) oraz kształtowanie zainteresowań i postaw patriotycznych wśród młodzieży.


Rozstrzygnięcie konkursu

Laureaci:

I miejsce zajął Hubert Bereda  – kl. IV TI  

II miejsce zajął Jakub Sobala  – kl. III  TI

Wyróżnieni

Kamil Romanowicz kl. I TI, Cezary Kielar kl. I TI, Martyna Mazur kl. IV TH.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!