Wracamy! Tęskniliśmy za korytarzami pachnącymi świeżymi wypiekami

Technicy żywienia zgotowali ucztę naszym zmysłom.

Uczniowie, po ukończeniu tej szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych, mogą podjąć pracę jako szefowie kuchni, managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy firm cateringowych. W związku z tym, że perspektywy są dość szerokie, zatrudnienie można znaleźć w restauracjach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne), hotelach, sanatoriach, gospodarstwach agroturystycznych.