Zajęcia WIDEO

Zaczynamy wprowadzać lekcje wideo z wykorzystaniem programu Cisco Webex Meetings.

Lekcje będą prowadzone tylko po uzgodnieniu z nauczycielem np. w przypadku trudniejszego lub nowego materiału do opanowania.

Co powinni zrobić uczniowie?

 1. Zainstalować program Webex
  Link o programu Webex
  https://drive.google.com/file/d/1KGCiH1qMhIaPZD9D7JYE02Emt7ciN_ti/view?usp=sharing
 2. Sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowany mikrofon, głośniki i kamerka internetowa (każdy laptop ma to wszystko domyślnie zainstalowane). Kamera internetowa nie jest konieczna do korzystania z programu. Jeżeli nie macie kamery – będziecie widzieć nauczyciela, nauczyciel nie będzie widział was.
 3. Uzgodnić z nauczycielem datę i godzinę lekcji – przez dziennik Vulcan lub Classroom.
 4. Czekać na zaproszenie w którym znajduje się link do spotkania (zaproszenie będzie wysyłane przez dziennik lub umieszczane na Classroom).
 5. Około 5 minut przed planowaną lekcją klikacie na link umieszczony w zaproszeniu – program Webex uruchomi się automatycznie (nie należy uruchamiać programu wcześniej).
 6. Przed wejściem do wirtualnego pokoju rozmów podajecie swojego szkolnego maila – klikacie dołącz (join)
 7. Po wejściu do pokoju wasza kamerka domyślnie jest wyłączona, głośniki i mikrofon są włączone.
 8. Dalej postępujecie zgodnie z poleceniami nauczyciela.