Drodzy Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej, Szanowni Rodzice!

UWAGA! Od tego roku wszystkie szkoły Powiatu Gryfickiego prowadzą nabór elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości pomożemy zalogować się do serwisu i wydrukować podanie w siedzibie szkoły. Zapraszamy!

Prowadzimy nabór do klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

TECHNIKUM ZAWODOWEGO kształcącego w zawodach:

Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

W technikum nauczysz się jak:

praktycznie wykonywać zawód, przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, napisać biznes plan, wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, organizować swoją pracę w podległym zespole. Nauka trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum i 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • profil ogólny

Liceum ogólnokształcące daje ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego kształcenia. Umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Zadaniem liceum jest także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.
Nauka w liceum trwa 3 lata dla absolwentów gimnazjum i 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej.

SZKOŁA BRANŻOWA I-stopnia

  • klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.
To rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów usługowych typu: fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz, stolarz, mechanik samochodowy, sprzedawca, kucharz, cukiernik, zdun, i inne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących. 

                    

POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY

● Podnoszenie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji przez uczniów:

- Kurs kelnerski 
- Kurs barmański 
- Kurs baristy
- Szkolenie animatora czasu wolnego
- Kurs dekorowania potraw
- Kurs wizażu
- Kurs stylizacji paznokci
- Kurs uprawnienia elektryczne SEP

● Staże zawodowe dla uczniów

● Stypendia dla najlepszych uczniów

● Zajęcia dla uczniów prowadzone w szkołach wyższych, wyjazdy zawodoznawcze

                                                                       
 kelner  

 

 

DOŁĄCZ DO NAS!