Samorząd Uczniowski


Agnieszka Wojsznis Opiekun samorządu szkolnego.
Krzysztof Lachowicz Przewodniczący samorządu uczniowskiego.
Wąsik Jakub
Klimaszewski Tymoteusz
Mariusz Szynkler
Ewa Disikara
Aleksandra Wilkoszewska
Członkowie samorządu uczniowskiego 2021/2022.