Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Lp. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Klasy Daty
1. Początek roku szkolnego                                       
I - IV 03 września 2018 godz. 9.00
2. Koniec I półrocza IV 14 grudnia 2018 r.
3. Ferie świąteczne Wszystkie 23 -31 grudnia 2018 r.
4. Koniec I półrocza I i II 11 stycznia 2019 r.
5. Egzaminy zawodowe – sesja zimowa IV Od 9 stycznia 2019 r.
6. Ferie zimowe Wszystkie 28 stycznia-10 lutego 2019 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna Wszystkie 18-23 kwietnia 2019 r.
8. Zakończenie roku szkolneg klas czwartych IV 26 kwietnia 2019 r.
9. Egzamin maturalny IV Od 6 maja 2019 r.
10. Zakończenie roku szkolnego (klas idących na praktykę) II 24 maja 2019 r.
11.
Zakończenie roku szkolnego ITH i ITI 08.01.2018 - 22.06.2018

 

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

Lp.

Nazwa uroczystości, święta, wydarzenia

Odpowiedzialni

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Wręczenie świadectw dla klas III.                                      

Kl. II TH i II TIE. Grządziel

G. Jatczak

03.09.2018 r.

Godz.9.00

2.

Wybory uzupełniające do Rady Rodziców. Zebranie informacyjne dla rodziców. Szkolenie rodziców w klasach maturalnych w sprawie egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Podanie terminarza egzaminów.

Wychowawcy klas.

Dyrektor szkoły

19.09.2018 r.

3.

Otrzęsiny klas pierwszych, DEN

Kl. II, IV

12.10.2018 r.

4.

Święto Niepodległości

Kl. I TI i I TŻ

D. Kaczmarek

09.11 2018 r.

5.

Andrzejki

SU i opiekun

30.11.2018 r

6.

Jasełka- konkurs na stroik bożonarodzeniowy, strojenie klas

Ks. M. Szleger

21.12.2018 r.

7.

Dzień patrona szkoły

Biblioteka

Styczeń 2019 r.

8.

Studniówka

IV

26 stycznia 2019 r.

9.

Dzień Kobiet

Wychowawcy klas (chłopcy)

08.03.2019 r.

10.

Dzień Brytyjczyka

H. Zaryczańska

G. Jatczak

Kwiecień

11.

Zakończenie dla klas IV

Klasy II

26.04.2019 r.

12.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Kl. I TI TH

22.06.2019 r.

13.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Kl. I TH

02.09.2019 r.

Terminy dni wolnych od zajęć dydatktycznych

Lp.Ferie i dni wolneDaty
1. Dni ustawowo wolne 01 listopada 2018 - Wszystkich Świętych (czwartek)
01 stycznia 2019 - Nowy Rok (wtorek)
01 maja 2019 – Święto Pracy (środa)
03 maja 2019- Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
20 czerwca 2019 – Boże Ciało (czwartek)
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
– opinia SU i Rady Rodziców
31 październik 2018 – (środa)
02 listopada 2018 r. (piątek)
21 grudnia 2018 – (piątek)
02 stycznia 2019 – (wtorek)
02 maja 2019 (czwartek)
06 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny
07 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny