Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Tematyka

Przewidywany termin

Klasy

1.

Zebranie informacyjne.

Zebranie Rady Rodziców

14.09.2017

I-IV

2.

Zebrania informacyjne o przewidywanych ocenach za I półrocze nauki dla klas IV

17.11.2017

IV

3.

Zebrania informacyjne o ocenach proponowanych za I półrocze nauki

01.12.2017

I-III

4.

Zebranie informacyjne o ocenach proponowanych za II półrocze nauki.

23.03.2018

IV

5.

Zebranie informacyjne o ocenach proponowanych za II półrocze nauki.

23.04.2018

III

6.

Zebranie informacyjne o ocenach proponowanych za II półrocze nauki.

25.05.2018

I

 

Zebrania z rodzicami obywać się będą o godzinie 16.30