Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02-03 listopada 2017r. (czwartek, piątek)

22 grudnia 2017r. (piątek)

02 stycznia 2018 (wtorek)

26-28 marca 2018 rekolekcje

02 maja.2018 (środa)

04 maja 2018 (piątek) – egz. maturalny

1 czerwca 2018 (piątek)