Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp.Ferie i dni wolneDaty
1. Dni ustawowo wolne 01 listopada 2018 - Wszystkich Świętych (czwartek)
01 stycznia 2019 - Nowy Rok (wtorek)
01 maja 2019 – Święto Pracy (środa)
03 maja 2019- Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
20 czerwca 2019 – Boże Ciało (czwartek)
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
– opinia SU i Rady Rodziców
31 październik 2018 – (środa)
02 listopada 2018 r. (piątek)
21 grudnia 2018 – (piątek)
02 stycznia 2019 – (wtorek)
02 maja 2019 (czwartek)
06 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny
07 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny