Wyniki konkursu "Najlepszy w zawodzie" - II edycja

konkurs najlepszy w zawodzie

 

 

 

 

 

Mateusz Krata, Małgorzata Malińska, Klaudia Czapla i Karolina Musidlak - łapią nagrody!

 

W konkursie „Najlepszy w zawodzie” spośród uczniów biorących udział w projekcie wyłoniono najlepszych 114 osób kształcących się w jednym z 6 obszarów kształcenia. Dla 18 laureatów konkursu, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca na listach rankingowych, w ramach poszczególnych 6 obszarów kształcenia oraz dla kolejnych wyróżnionych 96 uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Z naszej szkoły zostało wyróżnionych 4 uczniów: Mateusz Krata, Małgorzata Malińska, Klaudia Czapla i Karolina Musidlak. Gratulujemy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2015 r. podczas konferencji podsumowującej działania projektu „Najlepszy w zawodzie” (miejsce: Service Inter-Lab, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, Szczecin.)