inf3

 

Najlepszy uczeń w zawodzie – prawo jazdy za darmo!

Pierwsza grupa uczniów Technikum Zawodowego im. W. Witosa w Płotach zakończyła czterotygodniowe staże realizowane w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie" współfinansowanego z EFS. Młodzież poznała charakter swojego wybranego zawodu odbywając staże hotelarskie i techników żywienia w ośrodku Bocianie Gniazdo w Pogorzelicy, a informatyków w Urzędzie Miasta i Gminy w Płotach. Uczniowie otrzymali za swoją pracę wynagrodzenie w wysokości 1680zł.

Wśród wszystkich uczniów szkół zachodniopomorskich biorących udział w projekcie organizowany był konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie" , w którym wyróżniający się uczniowie i klasy otrzymali nagrody. Uczniowie ZSP w Płotach: Natalia Nowy, Małgorzata Malińska, Klaudia Czapla, Dominika Ram, Adrian Melon i Marek Bogdan, otrzymali nagrody w postaci dysków zewnętrznych o pojemności 1TB. Natomiast w konkursie "Najlepsza klasa" klasa III w zawodzie technik hotelarstwa uzyskała punktowane miejsce i w nagrodę uczniowie pojadą na trzydniową wycieczkę połączoną z warsztatami rozwijającymi ich umiejętności zawodowe. Uczniowie biorący udział w tym projekcie będą mogli także zdobyć za darmo prawo jazdy.

To dopiero pierwsza grupa stażystów. Od nowego półrocza taką samą szansę rozwoju osobistego i zawodowego otrzyma kolejna grupa uczniów.
W ramach tego projektu doposażono i zmodernizowano także pracownie żywienia na łączną kwotę 30 tys.zł, zakupiono m.in. meble, piec konwekcyjno-parowy, roboty kuchenne, ekspres ciśnieniowy oraz akcesoria barowe. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni uczniowie z przyjemnością poznają techniki przygotowania posiłków i napojów. Nic tylko się uczyć!