Wyjątkowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

 

Wyjątkowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Dnia 13 stycznia 2020 roku naszą szkołę odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar.

 

 

 

Spotkanie odbyło się w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W trakcie spotkania młodzież mogła dowiedzieć się czym zajmuje się Rzecznik, jakie sprawy trafiają do jego biura. I najważniejsze - gdzie można szukać pomocy, gdy nasze prawa są łamane. Pan Adam Bodnar omówił podstawowe prawa obywateli i zasady ich ochrony wynikające z Konstytucji RP.

Poruszana problematyka okazała się bardzo interesująca dla młodzieży, o czym może świadczyć duża ilość pytań, które zadano podczas spotkania. Nie ma wątpliwości, co również potwierdziło spotkanie, że jest ogromna potrzeba pogłębiania wiedzy i świadomości prawnej w środowisku szkolnym.