projekt

 

„Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”

W październiku 2017 r. Powiat Gryficki rozpoczął realizację projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 8.6.

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy, poprzez wzrost poziomu kompetencji/kwalifikacji 130 uczniów, realizację staży zawodowych, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz tworzenie w szkołach warunków do praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany w:

- Technikum Ekonomiczne i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach;
- Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach;
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

  • Realizacja kursów nadających uprawnienia:

Kurs obsługi kasy fiskalnej
Kurs kelnerski
Kurs baristy
Szkolenie animatora czasu wolnego
Kurs recepcjonisty
Kurs dekorowanie potraw
Kurs dekorowania stołów i sal
Kurs wizażu
Kurs stylizacji paznokci
Kurs obsługi wózków jezdniowych
Kurs rachunkowości
Kurs SEP 1 kw
Kurs HACCAP

  • Staże dla uczniów
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
  • Wyjazdy zawodoznawcze


Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. Całkowita wartość projektu 1 377 681,60 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 220 601,60 zł. UDZIAŁ uczestników w projekcie jest BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje u realizatora projektu oraz koordynatora szkolnego pani Elżbiety Grządziel.