Zawiadomienie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Eugeniusza Czaboryka, wychowawcy i nauczyciela wielu roczników naszej szkoły. Ta śmierć przyprawiła o smutek  nas wszystkich. Odszedł człowiek niezwykle aktywny i pełny zapału, także na emeryturze działający na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 18 grudnia o godz. 1200 w Kościele w Płotach. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Płotach.